Update K nest

Weer een update bij het K nest, zie gefokte nestjes en klik daar op K nest en dan dracht en echo.