Heupdysplasie

U kunt de HD uitslagen van alle door ons gefokte honden hier vinden Onze HD uitslagen

Velen van U hebben hier wel eens van gehoord, en bijna iedere hondenbezitter weet er wel iets vanaf.

Toch is dit een onderwerp dat ook weer steeds ter sprake komt bij aanschaf van een pup of als we de HD uitslagen lezen op stambomen van de ouderdieren.

Wij proberen u zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat HD is en waardoor het bij velen honden voorkomt

Heupdysplasie beter bekend als HD is een aandoening die wordt veroorzaakt door milieu factoren (+ 65 %) en erfelijke aandoening (+ 35 %), uit de vele onderzoeken die gedaan zijn onder meer in Utrecht, USA, Zweden, Canada en Australië naar deze afwijking. Het blijkt dat de voeding, beweging, omgeving dus het milieu gedurende het eerste levensjaar van de Stabyhoun grote invloed heeft op het ontstaan van HD.

Uit de bovenstaande onderzoeken is ook naar voren gekomen dat te weinig en te extreme lichaamsbeweging, of overbelasting een invloed heeft op het ontstaan van HD. Verder zouden wij u aanraden om een Stabypup (hond) alleen uit ouders die minimaal HD.A of HD.B of alleen de vader of de moeder HD.C zijn, aan te schaffen, zodat u zo min mogelijk risico loopt op een Staby (hond) met HD.

HD zelf is absoluut ongeneeslijk, ook al doen sommige reclame items van enkele fabrikanten anders doen geloven.
En het kan ook niet in een vroeg stadium worden waar genomen, zoals sommige fokkers beweren, ook de zogenaamde kikker stand van uw Staby geeft niet aan dat hij geen HD zou hebben, mocht het zich wel op jonge leeftijd al aankondigen, dan heeft uw Staby (hond) het in een heel extreme mate, en zijn de vooruitzichten zeer somber. Dit komt gelukkig bij de Staby zeer zeldzaam voor. Meld het wel altijd bij u fokker en bij de rasvereniging, ook als u niet zou fokken, er kunnen altijd broers of zussen wel ingezet worden voor de fokkerij.

De symptomen hangen af van de ernst van de afwijking, de onderstaande symptomen zijn alleen zichtbaar bij een ernstige vorm van HD.

Het stijf lopen met de achterbenen.
Stijf opstaan na een rust periode.
Bij een normale wandeling steeds verder achterblijven en steeds langzamer gaan lopen.
Veelvuldig willen rusten bij een normale wandeling.
Een achterbeen niet gebruiken.
Piepen of kreunen bij het opstaan.
Bij dergelijke symptomen kan alleen de dierenarts via een röntgenfoto zien of er inderdaad spraken is van HD., er kunnen namelijk meerdere oorzaken zijn dat uw Staby (hond) bovenstaande symptomen laat zien.
Hier praten we dan wel over de duidelijke aanwezigheid van HD bij de Staby en het is juist bij het fokken van rashonden van zeer groot belang om te achterhalen of de milieu factor optimaal is, en of er aanleg voor HD aanwezig is of niet.

heupgewricht1 Op de foto hiernaast kunnen we zien hoe een heupgewricht in elkaar zit.
Bij de ideale situatie zoals hier aanwezig is de gewrichtskop van het dijbeen 100% is aangesloten in de gewrichtskom. De kop is volledig opgesloten in de heupkom en vertoont geen enkele ruimte. Maar jammer genoeg komt deze situatie in de praktijk niet zo vaak voor en dat verklaard ook de bekendheid van de naam HD.Om nu de eventuele erfelijkheid van HD in kaart te brengen en te onderzoeken is er door de Raad van Beheer in Nederland (de organisatie die de stamboomregistratie van rashonden verzorgd) een organisatie benoemd welke reeds zeer vele jaren onderzoek doet naar de erfelijkheid en aanwezigheid van HD. bij honden.
Deze organisatie, van de Raad van Beheer heeft als taak de beoordeling van röntgenfoto’s op HD die bij een speciaal HD-panel binnenkomen, die via erkende dierenartsen die voor de Raad van Beheer röntgenfoto’s mogen maken, binnenkomen.

 

 

Kijk eens mee naar de onderstaande röntgenfoto’s;

heup_foto_dibbeDit is een voorbeeld van de hond in welke stand hij op de röntgentafel ligt. Het gebeurt bij de dierenarts in een soort houtenbak waar de hond klem in ligt, zodat hij niet om kan rollen. Er is enige overtuiging nodig voor de hond dat dit geen probleem is, als de hond er eenmaal goed in ligt is er vaak geen enkel probleem meer. Je mag er vaak ook bij blijven, dit kan je gewoon vragen, het is tenslotte uw hond. Je krijgt dan een loden schort aan, en kan de hond geruststellende worden toespreken. Ik adviseer de mensen om de HD foto`s zonder te narcose doen. Er bestaat namelijk een mogelijkheid dat als de hond een lichtroesje nodig heeft dat er te veel getrokken word, zodat er een slechte aansluiting ontstaat, dit geeft gelijk zijn reactie op de eventuele uitslag. Aangezien je met een slechte aansluiting gelijk HD C krijgt. Ook al is de norbergwaarde goed en zijn er geen botafwijkingen geconstateerd,dit zou jammer zijn. Je kan dan pas na 1 jaar de foto`s zonder narcose over doen.

 

 

 

 

 

De groei van de heupen van de pup, nu weet u gelijk waarom de pup niet te zwaar belast mag worden.

heupen_groei
Hier foto`s van volwassen honden, van goede tot slechte uitslagen.
heup-rontgen1

Vergelijk deze foto’s eens en u kunt zeer waarschijnlijk ook het verschil zien. Op foto 1 ziet u hoe goede heupen horen te zijn. Op foto 2 ziet u duidelijk ernstig aangetaste heupen en hier is spraken van een ernstige vorm van HD. Op foto 3 heeft HD.++ Dus HD in positief in optima forma Tot hier kunt u ook wel waarnemen wat goed en wat dus niet goed is, maar tussen deze twee foto’s zitten echter heel veel foto’s waar de afwijken minder zijn dan bij de duidelijke aanwezigheid van HD. Vandaar dat het HD-panel bestaand uit 3 personen)van de Raad van Beheer de zeer moeilijke taak hebben een beoordeling te geven over de heupen van een hoogwaarschijnlijk goede staby welke voor nakomelingen gebruikt gaat worden.

 

 

 

heup-rontgen2

Laat u ook nooit misleiden door aan uw dierenarts te vragen naar een uitslag, dit kan u nl. voor teleurstellingen behoeden.

Het panel geeft bij de beoordeling een definitieve beoordeling af welke de mate van HD afwijking aangeeft.
Dit zijn:
HD A – Vrij (= negatief) Röntgenologisch vrij van heupdysplasie
HD B – TC (= overgangsvorm) Röntgenologisch geringe afwijkingen
HD C – ± (= licht positief) Röntgenologisch afwijkingen aanwezig
HD D – + (= positief) Röntgenologisch duidelijke afwijkingen aanwezig
HD E – ++ (= positief in optima forma) Röntgenologisch ernstig misvormt.

 

 
heup-rontgen3

De uitslag geeft echter alleen uitsluitsel over de aanwezigheid van HD bij u staby, maar geeft niet aan of de staby erfelijke drager is van de afwijking! En dit geeft ook niet aan hoe de milieu factor is geweest van de staby tijdens zijn eerste levensjaar. En dat zijn nu de punten die heel belangrijk zijn, de milieu factoren en de erfelijkheid factoren van HD moet dus in de generaties daarvoor bekeken worden, en dit is wel van meer dan 10 generaties terug van belang! Een HD vrije hond (negatief) gekruist met een HD vrije hond (negatief) geeft dus zeker niet de garantie dat de pups ook HD vrij zijn, want hierop heeft nl. de milieu factor nog geen invloed op gehad, want dit gaat nl. ook terug naar enige generaties, mochten de beide ouders HD negatief zijn en de milieu factors ook optimaal zijn geweest, dan heeft u een vrij grote zekerheid dat de Staby (hond) ook vrij is van HD.
Het is niet gezegd dat als je met twee HD vrije Staby`s fokt dat er dan ook daadwerkelijk HD vrije pups uit komen. Ik probeer als fokker zeker zo goed mijn best te doen om de resultaten zo goed mogelijk te krijgen, dit doormiddel van te starten met een goede voeding. En u de nodige adviezen mee te geven. Iedere fokker die lid is van de NVSW, heeft zich via zijn lidmaatschap gebonden aan de regels die staan vermeld in het fokbeleid van de vereniging.

Of zoals de Raad van Beheer schrijft over HD en fokken.
Het is wenselijk uitsluitend met HD-vrije honden te fokken, omdat dan de kans op HD bij de nakomelingen het kleinst is. Bij de rassen waarvan maar weinig honden beschikbaar zijn en bij rassen waarin HD vaak voorkomt is dit helaas niet altijd mogelijk.

Het fokbeleid bij de NVSW is momenteel zo dat we mogen fokken met HD A, B en C

U kunt de HD uitslagen van alle door ons gefokte honden hier vinden Onze HD uitslagen

Norbergwaarde

Wat dat is kunt U hier onder lezen en bekijken.

heupgewricht De Norbergwaarde
Van beide heupkoppen (1) wordt het middelpunt bepaald en deze middelpunten worden verbonden met een lijn. In beide heupgewrichten wordt vanuit dit middelpunt een lijn langs de voorste rand van de heupkom (2) getrokken. De hoek (3) die beide lijnen in het middelpunt van de heupkop met elkaar maken, minus 90, geeft de Norbergwaarde van het betreffende gewricht. De Norbergwaarden van linker en rechter gewricht bij elkaar opgeteld geeft de “som Norbergwaarden”, die op het rapport vermeld is.

Om de Staby te kunnen laten röntgen dient deze de leeftijd van minimaal 12 maanden te hebben. De beste gemiddelde leeftijd is 16 a 18 maanden, dan is de bespiering ruim aanwezig en heeft u de best mogelijke aansluiting van de heupen. Een beoordeling kan maximaal 1 x per jaar plaats vinden en de uitslag van dit onderzoek vervangt de vorige uitslag. Dus is de Staby eerst HD A beoordeeld en deze wordt een jaar later opnieuw beoordeeld, maar de uitslag is dan HD B dan vervalt de eerste beoordeling. De uitslagen van het HD onderzoek van de Staby`s worden door gestuurd naar de NVSW welke deze uitslagen publiceert in het stamboomprogramma GCS.

Tot zover HD en onderzoek en milieu, maar wat gaat er gebeuren als blijkt dat uw Staby (hond) inderdaad HD heeft.
Jammer genoeg wordt er dan op een grove manier misbruik gemaakt van de goedheid van de hondenbezitter, waarvan de Staby (hond) HD heeft. Zeer veel middeltjes, zalfjes, poeders, voedingssupplementen e.d. zijn verkrijgbaar en worden u aangeboden, zijnde de HD zogenaamd te genezen, of dierenartsen die u een paar nieuwe kunst heupen proberen aan te praten, maar als u bovenstaande goed heb gelezen zal u tot de conclusie komen dat we praten over een afwijking van de gewrichten. En iets wat vergroeid is of versleten kun je “hoe jammer ook” niet meer genezen.
Wat weg is kunt u niet meer met middeltjes van welke aard ook terug krijgen.

Wel kunt u in overleg met uw dierenarts de pijnklachten van de Staby verminderen en zorgen dat het leven zolang als mogelijk is weer enigszins dragelijk voor hem blijft. Uiteindelijk komt u toch voor de keuze te staan van tot hoe ver is het nog dragelijk voor uw Staby ( hond).

Bewegingstips voor een jonge hond.

Wandelen

Ik krijg nog wel eens wat vragen hoeveel mag de pup wandelen. Nou dat is simpel, pas op want je wandelt gauw teveel. De hond geeft het echt nog niet aan, want hij wil tenslotte bij je blijven, en hij vindt het allemaal nog zo`n groot feest dat hij ook lekker blijft spelen. Pas als hij aangeeft dat hij moe is, dan is hij eigenlijk ook al helemaal aan het einde van zijn Latijn, en zover mag U het nooit laten komen. Houd daarom een mooi schema aan. Het is vrij simpel en werkt zo, het aantal weken dat de hond oud is, zoveel minuten per keer kunt u ook wandelen. Dit uiteraard wel een een paar keer per dag, dus 10 weken oud is 10 minuutjes wandelen, 20 weken oud is 20 minuutjes. Nu snapt u ook wel dat als u 30 minuten bent weggeweest, dit ook wandelen en stilstaan is doordat alle mensen uw lieve pup willen aaien. U zult zien dat u zo een mooi opbouwend schema heeft en dat u na een jaar lekker 1 uur kunt lopen.

Spelen

Spelen doet een pup graag, maar u let natuurlijk wel op dat u niet met de pup lekker op het spiegelgladde parket leuk staat te kijken hoe mooi hij een sliding maakt omdat hij de bal kost wat kost wil pakken. En hoe mooi hij de bal uit de lucht kan vangen. Ja, het is een prachtgezicht, maar u snapt natuurlijk wel als u de foto`s van hierboven nog even terug kijkt dat de botjes nog in de groei zijn en dat dit superslecht is. Hij kan beschadigingen oplopen waar hij zijn leven lang last van heeft. U kunt dit ook niet meer terug draaien, wat eenmaal beschadigd is komt niet meer goed.

Traplopen

Traplopen is niet goed voor de jonge hond, en zeker niet als het vaak is. Maar het is wel verstandig om het de hond te leren. En dit mag best met 10 weken voor het eerst een keertje op en af, en dat wekelijks herhalen. Dit moet u met beleid doen en u laat de hond rustig op en aflopen. Ook als hij inmiddels goed kan traplopen en het misschien al wat vaker doet is het goed om het met beleid te blijven doen. Traplopen is voor een hond geen normale beweging en zal, als dit te onstuimig gebeurt, niet goed zijn voor de heupen, ellebogen, schouders nek en rug, ja dat is even schrikken hé. Als de hond volwassen is kan hij best traplopen en zeker omdat u hem altijd heeft geleerd dat het rustig aan moet. Nou zal het voor een hond nog steeds niet goed zijn om 10 hoog op de flat te wonen en dat elke dag te lopen. Omdat de baas het goed vind voor zijn eigen conditie, nee hoor pak voor de hond de lift.

Fietsen

Het is heerlijk om samen met uw hond te fietsen, maar voor een jonge hond is dit nog niet goed. U mag best een keer voor de kennismaking 200 meter de hond in een drafje naast de fiets laten lopen, zodat het niet meer eng is, maar vanaf de leeftijd van 1 jaar kunt u pas echt beginnen. U doet dit natuurlijk ook opbouwend en stapt niet gelijk op voor de 10 KM. Wilt u een opbouw schema, dan mag u altijd bellen of mailen, ik zal u graag informeren.

Goed maken bestaat niet.

Als u door de weeks te weinig tijd heeft voor Uw hond, en vaak maar 10 minuutjes per keer kunt wandelen. Wat uiteraard te weinig is voor een staby. Dan kunt u dat niet in het weekend weer goed maken door dan ineens lekker met de hond en de kinderen 3 uur naar bos of strand te gaan. U zult de hond daar mee overbelasten omdat hij dat niet gewend is. Overbelasten is natuurlijk niet goed.

Geröntgende honden bij de fokker.

Als u bij een fokker de honden braaf allemaal in de kennels ziet zitten, bestaat er een kans dat deze honden prachtige HD resultaten hebben. Dit zou kunnen omdat ze geen last hebben gehad van alle milieu factoren. Wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat als de fokteef uit de kennel HD A heeft en de broertjes en of zusje daarvan HD, dan kunt U zelf wel bedenken dat de vererving niet goed in elkaar steekt. Maar dat deze fokteef door milieu factor een prachtige uitslag heeft gekregen. Als u dan een leuke pup koopt van dit teefje dan is het logisch dat de pup bij u wel met de milieufactoren in aanraking komt, omdat uw pup niet de hele dag in de kennel zit. Wilt u daar wat meer van weten dan mag u natuurlijk ook altijd aan de fokker vragen naar HD geröntgende broertjes of zusjes van de moeder hond, het kan ook zijn dat er gewoon niets geröntgend is buiten de moederhond om. Maar een fokker die trots is op de resultaten die hij boekt zou u met plezier vertellen over de andere geröntgende honden. Het leukste blijft natuurlijk als een fokker zijn hond gewoon ook lekker in huis heeft, en dat het milieu factor bij deze honden gewoon wel aanwezig is omdat ze lekker mee uit mogen en lekker mogen spelen.

Wat word er nou eigenlijk met Milieufactor bedoeld?

Milieu factor, dat betekend veel dingen. Een goede voeding daar beginnen we mee. Maar ook dat de hond regelmatig uit gaat en ook lekker pret heeft met andere honden, hij maakt lange wandelingen, en gaat achter de bal aan. Glijd eens op zijn snufferd op de parket. Rent toch zo af en toe veel te hard van de trap af. Maakt met spelen wel eens een rare val of duikeling. Dus zijn lichaam krijgt veel te verduren. Is de erfelijke factor bij je hond al niet zo goed, dan kun je door slechte voeding en overbelasting de pech hebben dat juist jouw hond last krijgt van zijn heupen. In dat opzicht is de hond bij een fokker die in de kennel gehuisvest word, dus rustiger die speelt misschien niet met andere honden, en maakt geen wandelingen van 10 km, dus dan is bij die fokker de kans op een betere HD uitslag, omdat hij voorzichtig is geweest met de hond. Vandaar de tip vraag naar andere HD uitslagen.

 

Informatie