Trientje

Trientje Okki fan è âlde leane

Geboren 9 April 2020

Haar ouders zijn

Siep  en Okki Harryette fan è âlde leane

HD A

Nederlands Jeugd kampioen, Nederlands Kampioen en WOW 2022