Weer een nieuwe week van de pups.

De pups zijn vandaag precies 1 week oud, dus we zijn de tweede week gestart.

https://www.alde-leane.com/nestjes/actieve-r-nest-2018/week-2/