Stamboom

Stamboom van de Stabijhoun
Naam: Joppe Bobby fan`e Alde Leane
Geboren: 21 Juli 1999
NHSB 2260189

Vader

Abe Floris
fan de Muddehounen
NHSB 2059397 HD ±

Kamp.
Ime
fên ’t Leeuwenhiem
NHSB 1837329 HD TC
W. ’95

Kamp

Niko fan`t Paradyske

NHSB 1569465 HD ±

WW.’89, W.’89-’90 

LUX Kamp

Doutsje fen`t

Leeuwenhiem
NHSB 1654299

HD ±

Kamp.
Spetter Asha
v.h. Zandhiem
NHSB 1929053 HD TC

Madadh
NHSB 1487306 

HD ±

Aagje

NHSB 1813669

HD TC

 

Moeder

Djo-Silly
fan ’t Winalduhiem
NHSB 1824025 HD TC

Kamp.
Mitch
NHSB 1662455 HD TC
W. ’93

           14 jaar oud

Doerak fan`t Heidehiem

NHSB 1654296

HD ±

Detske
v. d. Potmarge
NHSB 1326473
HD TC

Kamp.
Frouke
v ’t Winalduhiem
NHSB 1674676 HD TC
W. ’93

Kamp Ludolf fan`e Ikeloane
NHSB 1
333383          JW.JWW.’85HD TC

Berber
NHSB 1545288
HD TC